Info/päivystys 03 440 190 ••• TILAA TAKSI 0500 194 123 info@lamminmaki.fi

MATKAEHDOT

Valmismatkaehdot ja A. Lamminmäki Oy.n järjestämien matkojen lisäehdot:

Lamminmäki Oy noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja sekä omia matkanjärjestäjän erityis/lisäehtoja:
Yleiset valmismatkaehdot

A Lamminmäki Oy.n matkanjärjestäjän lisäehdot:

Varaus- ja maksuehdot varatessaan matkan asiakas suorittaa vähintään varausmaksun, kun matka varataan aiemmin kuin 30 vrk ennen lähtöä – varausmaksuna 50-200 €/henkilö (yli 3 vrk kestävät matkat) loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä. Jos matka varataan myöhemmin kuin 14 vrk ennen lähtöä, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi matkaa varattaessa. Teatteri- ja konserttimatkoilla peruutuskuluina peritään ko. tapahtuman lipun hinta/henkilö. Muut matkat 50 – 150 €/henkilö, riippuen matkan kestosta.

Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sisältyvät määräykset sekä A. Lamminmäki Oy:n lisäehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka A. Lamminmäki Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä. Pelkkä laskun maksamatta jättäminen ei riitä peruutukseksi, vaan peruutuksesta on aina ilmoitettava puhelimitse tai sähköpostitse A. Lamminmäen toimistoon. Mikäli peruutus aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, on este osoitettava luotettavalla selvityksellä (esim. lääkärintodistus). Matkojen hintaan ei sisälly peruutusturvamaksua. Välitettyjen teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja.

Lapsihinta edellyttää (jollei toisin mainita) majoittumista kahden aikuisen kanssa samassa huoneessa.

Lisämaksusta kaikille matkoille on saatavissa yhdenhengen huone, kysy hintaa toimistoltamme.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma hänellä on Valmismatkalain 15§:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme näissä peruutuksissa yleensä Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohtaa. A. Lamminmäki Oy ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämästään liikevoitosta. Kehotamme kaikkia matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Oikeus muutoksiin pidetään A Lamminmäki Oy ei vastaa esitteen/matkanohjelman painamisen jälkeen ilmaantuneista matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, alennuksia jne. Esitteessä/matkaohjelmassa mainitut kohteisiin saapumisajat ovat viitteellisiä. Emme vastaa tullimuodollisuuksista, tullimaksuista tms. seikoista johtuvia muutoksista.

Matkojen hintaan sisältyy vain se, mitä kunkin matkan kohdalla on ilmoitettu ”hintaan sisältyy kohdassa”. Hintaan ei sisälly passikuluja, juomia tai muita henkilökohtaisia menoja. Pyydettäessä asiakkaan tulee esittää A. Lamminmäki Oy:n edustajalle maksukuitti matkalle lähdettäessä (esim. jos matka on maksettu juuri ennen matkan toteutumista tai maksun perille saapumisessa on epäselvyyttä).

A Lamminmäki Oy:n peruutusehdot:

Seuraavat peruutusehdot ja lisämaksut koskevat kaikkia tilausajoja pois lukien valmismatkapaketit jolloin sovelletaan lisämaksuhinnastoa. Tilausajon peruuntuessa ilman etukäteen sovittuja poikkeavia peruutusehtoja peritään peruutuskuluja taulukon mukaisesti:

7-13 vrk ennen 10 % hinnasta
2-6- vrk ennen 25 % hinnasta
max 48 h enne 50 % hinnasta
alle 24 h tilausmatkan hinta

Tilausajon poikkeaminen sovitusta reitistä/ tai aiheutuneista lisäkuluista peritään taulukon mukaisesti:

51-67 paikkaiset 1,30 € /km
31-51 paikkaiset 1,15 € /km
13-30 paikkaiset 1 €
Ajo- ja odotusaika 25 €/ alkava 30 min.
Ilkivalta 75 € – 125 € (sotkeminen) + rikottaessa paikkoja uuden osan hankintakulut.

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Matkan järjestäjän peruutusoikeus:

Matkanjärjestäjän peruutusoikeus: Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka – ylivoimaisen esteen johdosta (esim. kuljetuksen estävä lakko, luonnonmullistus, poikkeustila yms.) jolloin matkanjärjestäjä palauttaa matkustajalle koko hinnan. matka voidaan perua jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Alle 4 vrk kestävillä bussi- tai risteilymatkoilla, peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua ja tätä pidemmillä matkoilla viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua.

Pakettimatkoissa lapsihinta edellyttää (jollei toisin mainita) majoittumista kahden aikuisen kanssa samassa huoneessa. Lisämaksusta kaikille pakettimatkoille on saatavissa yhdenhengenhuone.

Oikeus muutoksiin pidetään. A. Lamminmäki Oy ei vastaa esitteen/matkanohjelman painamisen jälkeen ilmaantuneista matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, alennuksia jne. Esitteessä/matkaohjelmassa mainitut kohteisiin saapumisajat ovat viitteellisiä. Emme vastaa tullimuodollisuuksista, tullimaksuista tms. seikoista johtuvia muutoksista.